Fanø i Atlantvolden

Velkommen til hjemmesiden for foreningen "Fanø i Atlantvolden"

Fanø udgjorde under 2. Verdenskrig den del af befæstningen omkring Esbjerg og dennes vigtige havn. Formålet var at forindre, at havnen kunne bruges til understøttelse af en eventuel Allieret invasion. som følge heraf blev Fanø udbygget med knap 300 bunkere, der især er placeret på øens nordlige del. 

Befæstningen omfattede et større antal kyst- og luftværnsbatterier samt befæstning langs kysten, og der blev udlagt i alt 49.000 miner på øen. De tyske besættelsestropper udgjorde ca. 3.000 mand, hvortil kom ca 1.200 danske arbejdere, der deltog i bunkerbyggeriet. Den lokale befolkning på ca 3.000 sjæle var således i undertal på deres egen ø. 

De fleste bunkere ligger stadig i landskabet, og det er muligt at komme ind i hovedparten af dem. 

Foreningen "Fanø i Atlantvolden" blev startet i 1999 med henblik på at formidle Fanøs historie under 2. Verdenskrig. Foreningen har i mellemtiden udgivet en 90-siders bog om emnet på danke og tysk samt renoveret flakstillingen "Fanø Nord", som anvendes til rundvisninger og museum. 

Besøg vores nye museum (Kælder under Falckstationen)

Fra arkivet

Folder

Folder

Download vores folder om Fanø under 2. verdenskrig (Folderen vil snart kunne købes udvalgte steder på Fanø) BEMÆRK VENLIGST AT VORES MUSEUM ER FLYTTET TIL FALCKSTATIONEN PÅ STADIONVEJ 14, 6720 FANØ

Plakat

Plakat vil snart kunne købes udvalgte steder på Fanø

Bunkersafari på Fanø

Læs Hanne Würtz' fine artikel i Jyllands Posten om de mange bunkers på Fanø

Læs artiklen HER

Foreningen Fanø i Atlantvolden

Foreningen

Foreningens har flere årlige aktiviteter, som vil blive rettet mod medlemmerne gennem udgivelse af et medlemsblad samt gennem udflugter, rundvisninger og foredrag. Det årlige kontingent er kr. 100,- 

Bunkerture

Tag med os på tur i historiens fodspor. Vi udforsker de gamle bunkere, som findes overalt på Fanø. Turene udbydes på dansk, tysk og engelsk og varer ca 2 timer. Vi arrangerer også ture for mindre grupper.

Udgivelser

Besøg foreningens lille museum og køb bogen "Atlantvolden på Fanø - Fanø under den 2. Verdenskrig" med gode beskrivelser og billeder af de vigtigste forsvarsanlæg på øen.

Efterlysning

Vi modtager meget gerne effekter fra anden verdenskrig til vores kommende udstilling i nye lokaler