Nyt museum ved Fanø Bad

En gruppe personer under ”MuseumsCenter Fanø Bads Venner” arbejder på at etablere et multi-museum i servicebygningen foran Feriecenter Vesterhavet ved Fanø Bad, dér hvor Kurhotellet lå i gamle dage. Visionen er at at give Fanø Bad et helårsløft til gavn for lokale, grundejere og turister.

Det er et projekt til i alt 25 millioner kroner, som i første omgang omfatter anskaffelse af bygningen og derefter ombygning og indertning til museumsformål. Målet er at indvie faciliteterne medio 2016.

Aktiviteterne kommer til at omfatte flere museer, bl.a. om Fanø Bads historie, Fanø under 2. Verdenskrig, et flisemuseum, et ravmuseum og et informationscenter om Nationalpark Vadehavet. Desuden bliver der en museumsbutik og lokaler til møder, kurser, selskaber og kulturelle arrangementer. Flede detaljer kan ses på www.museumscenterfanøbad.dk.
Personer interesseret i at støtte projektet kan gøre dette enten ved donationer (skattefrie for selskaber, skattefrit loft på Kr. 15.000 for private) eller ved at melde sig ind i MuseumsCenter Fanø Bads Venner gennem betaling af et kontingent på Kr. 200 til konto nummer 9684-0000257117 i Fanø Sparekasse. Angiv venligst navn og adresse/e-mail ved indbetalingen.

For yderligere information kontakt: Gitte Thiesen, Victoria’s Palace, telefon 4040 1914